[Complaints related to forest certification]

Procedure for solving complaints related to forest certification

For this information in Romanian, look further below.
Complaints about Ingleby forests management administration are addressed to the management by:

• fax to +40 244 338 833;
• e-mail to sn@inglebyfarms.com;
• filing a written notification at the headquarters of the forest administration in Breaza – 105400, 17 Republicii St., Prahova county.

For any complaint concerning forest management certification to be registered and analysed it is compulsory that it contains the following elements: identification data of the complainant (name, surname), the organization it represents, contact data where it wishes to receive the answer (fax, e-mail, address). The complaint also has to provide accurate identification data or coordinates about the area in question or the place where the complained action takes place and the standard reference which is denounced. If the discussion doesn’t reach a consensus in a friendly manner, the complainant can further address to the certification body that issued the certificate through its representative. The certification body can be found at the following address: www.soilassociation.org – (Soil Association Certification).

P16_Procedure-about-complaints

If you would like to receive a copy of anticorruption and anti-discrimination procedures, the summary of the management plan or the HCVF report please make a request to the forest administration contact details listed above.

*****

Procedură privind rezolvarea reclamațiilor referitoare la certificarea forestieră

Reclamațiile referitoare la modul de gestionare a pădurilor de către ocolul silvic Ingleby se adresează în atenția conducerii prin următoarele modalități:

• fax, la numărul: +40 244 338 833;
• e-mail, la adresa: sn@inglebyfarms.com;
• depunerea unei sesizări scrise direct la sediul ocolului silvic din Breaza – str. Republicii, nr. 17, jud. Prahova, CP 105400.

Pentru ca o reclamație de orice natură privind certificarea forestieră să fie înregistrată și analizată este obligatoriu ca aceasta să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare ale reclamantului (nume, prenume), organizația pe care o reprezintă, datele de contact unde dorește să primească răspunsul (fax, e-mail, adresa). De asemenea, sesizarea trebuie să conțină date sau coordonate precise de identificare a zonei reclamate sau a locului unde se întâmplă acțiunea reclamată și referința din standard care este reclamată. În cazul în care în urma discuției nu se ajunge la un consens pe cale amiabilă, reclamantul se poate adresa în continuare organismului de certificare care a emis certificatul, prin intermediul reprezentantului acestuia. Organismul de certificare poate fi găsit la urmatoarea adresă: www.soilassociation.org – (Soil Association Certification).

P16_Procedure-about-complaints

Pentru a vă pune la dispoziție procedurile anticorupție și anti-discriminare, rezumatul planului de management sau raportul PVRC vă rugăm să faceți o solicitare la datele de contact ale ocolului.